Ny lockdown i Oslo-regionen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Etter at den britiske virusvarianten ble påvist i Nordre Follo, er det innført nye og strengere tiltak som alle må gjøre seg kjent med.
Sikker Bemanning

Oppdatering 27/01-20: Nye innreiseregler.

Fra den 29/01-20 gjelder nye innreiseregler til Norge. Utenlandske arbeidstakere og alle som beveger seg over grenser må gjøres seg kjent med disse. Les mer her.

Tidligere artikkel fortsetter:

Etter at den britiske virusvarianten ble påvist i Nordre Follo, er det innført nye og strengere tiltak som alle må gjøre seg kjent med.

Disse tiltakene gjelder foreløpig inntil 31. januar, men dette kan utvides.

Følgende kommuner er berørt: Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler og Nordre Follo. På prosjekter i denne regionen innføres plikt om å bruke munnbind. Regel om 2 meters avstand gjelder, og skal etterfølges så langt det lar seg gjøre.

Følg reglene om god håndhygiene, og unngå unødvendige ansamlinger ute på byggeplassen og i brakker.

  • Bruk alltid munnbind
  • Unngå sammenkomster og besøk hjemme
  • Unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid regnes som strengt nødvendig.

Vi ber alle som bor i berørte regioner om å lese informasjonen i linken under, og gjøre seg kjent med gjeldende regler:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/41Lm8o/ny-lockdown-i-oslo-regionen-strengeste-tiltak-siden-mars

Oppdatert informasjon vil bli sendt ut fortløpende.

Information in English

The mutated British coronavirus has been detected in Nordre Follo. New and stricter measures have been introduced that everyone must familiarize themselves with.

These measures are currently valid until 31 January, but this can be extended. The following municipalities are affected: Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn and Våler and Nordre Follo.

On projects in this region, use of face masks is required. The rule of 2 meter distancing applies, and must be followed as far as possible.

Please practice good hand hygiene, and avoid unnecessary gatherings on the construction site and in barracks.

  • Always wear a face mask
  • Avoid gatherings and home visits
  • Avoid travel that is not strictly necessary. Travel to work is considered strictly necessary.

We ask everyone who lives in the affected regions to read the information in the link below, and familiarize themselves with the current rules:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/41Lm8o/ny-lockdown-i-oslo-regionen-strengeste-tiltak-siden-mars

We are continuously monitoring the situation and will provide updates as necessary.

Information for foreign workers in Norway

Update 27. jan 2020: New entry rules.

From 29. jan 2020, new entry rules to Norway apply. Foreign workers and anyone who moves across borders must know the updated rules and regulations. Read more.

Are you a foreign worker in Norway? You have a responsibility to prevent the spread of Covid-19.

  • You need to complete the registration form prior to traveling.
  • You will have to present documentation of a negative test result for the coronavirus taken less than 24 hours prior to entry.
  • You will have to undergo testing upon arrival in Norway.
  • You will have to enter a 10 days quarantine period.

It is your duty to get know the rules and exceptions. If you do not comply with the rules, you might be denied entry.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende inn dette skjemaet, takker du ja til å motta nyhetsbrev fra SIBE til din epost, og godkjenner våre vilkår.

Language »