Revidert bransjestandard om smittevern på byggeplasser

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
BNL har nå revidert bransjestandarden for smittevern på byggeplasser. Den nye utgaven er tilpasset regjeringens soneinndeling for smitterisiko med begrepene ring 1- og ring 2-kommuner.

Det er nå lansert ny bransjestandard for smittevern på byggeplasser. Denne informasjonen stod opprinnelig på BNL sine hjemmesider.

Byggenæringens smittevernstandard er nå oppdatert og tilpasset regjeringens sonedeling for smitterisiko med begrepene ring 1- og ring 2-kommuner. Nytt i den oppdaterte standarden er at den skiller mellom to nivå for smittevernarbeidet på byggeplass. Gult nivå angir kommuner med ordinært smittevern mens rødt nivå angir smittevern for ring 1- og ring 2-kommuner med felles anbefalinger innenfor disse kommunene.

Eksempler på skjerpede regler for rødt nivå:

  • minsteavstand for byggeplasser øker fra minst 1 m til minst 2 m
  • kun digitale møter på byggeplassen
  • arbeidslag deles i kohorter
  • tilpasning av arbeidstid, skiftetider og spisepauser

Det er innarbeidet et nytt kapittel for byggevareomsetning med risikovurdering og anbefalte tiltak.

Her finner du den oppdaterte og nivådelte smittevernstandarden for byggeplasser 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende inn dette skjemaet, takker du ja til å motta nyhetsbrev fra SIBE til din epost, og godkjenner våre vilkår.

Language »