SIBE med på byggingen av Norges største gabionmur

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Norges største gabionmur ble ferdigstilt i januar 2020. SIBE var med på byggingen!
Norges største gabionmur
Bilder: HR Prosjekt

I Senja har nå Norges største gabionmur kommet på plass, og SIBE var med på byggingen. Muren sikrer 16 boliger og 6 garasjer i Fjordgård. Med Contexo som entreprenør og HRP som byggeleder er det bygget en 500 meter lang og 14 meter høy fangvoll som skredsikring. Byggetiden var fra 26. april til 20. januar 2020.

Her er en kort beskrivelse av prosjektet fra byggeleder HRP (HR Prosjekt):

I Senja kommune sikrer Norges største gabion mur 16 boliger og 6 garasjer i Fjordgård. HRP’s Stig Larsen har hatt byggeledelsen når en ca. 500 meter lang og 14 meter høy fangvoll er bygget som skredsikring.

Fangvollen er bygget av gabioner fylt med sprengstein fra anlegget. Prosjektet har bestått i masseflytting, sprenging, knusing av stein og oppbygging av fangvoll. Det er også etablerert en ny bekk på støtsiden av fangvollen. Denne bekken skal føre alt vannet fra bekker og overflatevann foran fangvollen nordover og ut i sjøen.
Byggetid 26 april 2019- 20 jan 2020. Dette er trolig Norges største gabionmur.

SIBE er stolte over å ha bidratt med bemanning til prosjektet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende inn dette skjemaet, takker du ja til å motta nyhetsbrev fra SIBE til din epost, og godkjenner våre vilkår.

Language »