Smittevern på byggeplass – oppdatering

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
SIBE tar smittevern på byggeplass på alvor. Byggenæringens Landsforening har nå kommet med oppdaterte anbefalinger for bransjen som alle bør gjøre seg kjent med. Vi gjengir disse her.
Smittevern på byggeplass

Dette dokumentet er tilgjengelig i sin helhet som PDF. Les dette her.

COVID-19 – Del 1: Smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser – Byggenæringens Landsforening (BNL) – Rev.3

1 Bakgrunn og omfang

BNLs spesifikasjon for smittevern er utarbeidet i tråd regjeringens politikk om å kombinere smittevern med å opprettholde virksomhetene. NHS C19-1 bygger på Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet.

2 Smitteforebyggende tiltak
2.1 Generelt

Arbeidet med smittevern må gjennomføres på linje med annet kritisk sikkerhetsarbeid på byggeplassen. Samarbeid mellom tillitsvalgte og prosjektledelse er avgjørende for tilrettelegging for fortsatt arbeid og drift på byggeplasser. Det bør opprettes en korona-ansvarlig på hver byggeplass som påser at det blir gitt informasjon om råd fra Folkehelseinstituttet og at interne regler etterleves.

1) Anbefalt avstand:
 Hold minst 1 meter avstand til andre for å redusere smitterisiko.

2) Håndvask:
 Sørg for håndvask og desinfeksjon for alle som beveger seg utenfra og inn.
 Påse at håndsåpe og tørkepapir er tilgjengelig og blir etterfylt.
 Hånddesinfeksjonsmiddel bør plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for
eksempel i garderober, ved inngangspartier og ved kantiner).

3) Ved symptomer på covid-19 (hoste og/eller feber og nedsatt allmenntilstand):
 Hold deg hjemme.
Informer om Folkehelseinstituttets råd om smittevern. Se Folkehelseinstituttets sider:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

2.2 Drift av byggeplass
2.2.1 Generelt

 • Forbered for alternativt arbeid i produksjonen hvis leveranser svikter eller personell uteblir.
 • Vurder tiltak for å forebygge at hele byggeplassledelsen må i karantene samtidig ved et eventuelt smittetilfelle.
 • Skaff oversikt over status for kritiske materialer og tjenester. Vurder om kritiske leveranser kan fremskyndes.
 • Vurder om det oppstår ny risiko som vil kreve sikringstiltak hvis deler av byggeplassen må stenges.
 • Gjennomfør daglige møter i mindre grupper.
 • Vurder og iverksett om mulig sonedeling av byggeplass, slik at ulike grupper isoleres best mulig fra hverandre.
 • Sørg for at håndverkere (egne og andres) kan holde minst 1 meter avstand. Hvis 1 meter avstand ikke kan opprettholdes, må kompenserende smitteverntiltak vurderes ved bruk av sikker jobbanalyse eller lignende.
 • Vernerunde bør gjennomføres i mindre grupper hvor avstand kan opprettholdes på 1 meter mellom deltakerne.

2.2.2 Brakke med skifte- og hvilerom

 • Tilrettelegg skifteperiodene om nødvendig, slik at personell kan bruke skifte- og hvilerom på omgang for å redusere nærhet under skifte og vask og opprettholde avstand på minst 1 meter.
 • Angi ved oppslag hvor mange som kan bruke hvilerom, skifterom og sanitærrom samtidig, slik at avstand på minst 1 meter kan opprettholdes.
 • Sørg for rengjøring ved håndvask og desinfeksjon for alle som beveger seg utenfra og inn. Påse at håndsåpe og tørkepapir er tilgjengelig og blir etterfylt.
 • Kantine med servering over disk kan brukes. Felles matordning med buffet bør ikke brukes. Den enkelte oppfordres til å ta med egen matpakke. Felles drikke som vann, kaffe og te kan være tilgjengelig.
 • Sørg for sprit til håndvask ved kaffemaskiner, kanner, kraner som flere bruker. Heng opp påminnelse om håndvask og desinfeksjon.
 • Spisebord skal vaskes med varmt vann og såpe når spisepausen er over. Hvis spisebord brukes på omgang, skal bordet vaskes på samme måte mellom hver bordsetning.
 • Tilrettelegg møblering i fellesrom slik at det er enkelt å overhold minst 1 meter avstand til andre.
 • Felles berøringsflater som dørhåndtak, vaskeservanter, armlener bør rengjøres hyppig, avhengig av antall personer og kontakthyppighet.
 • Berøringsflater (for eksempel håndtak) på felles kjøleskap desinfiseres før, under og etter spisetid.
 • Alt arbeid på byggeplassen skal utføres med hansker. Hansker skal tas av og «parkeres» når personell går inn i brakken. Lag løsninger for «parkering av arbeidshansker» slik at disse ikke kommer i kontakt med hverandre.
 • Brakker rengjøres minst én gang om dagen med desinfiserende renhold.
 • Rengjør skifterom med desinfiserende renhold av smittbare berøringsflater minst 2 ganger daglig. Dette omfatter rekkverk, dørhåndtak, brytere, vasker, dispensere o.a.
 • Informer om Folkehelseinstituttets råd om smittevern.

Skifterom

2.2.3 Brakke som kontor

 • Bruk digitale møter og unngå så langt som mulig fysiske møter. Hvis fysisk møte må gjennomføres, bør det ikke være mer enn 6 personer til stede. Sørg for møblering som sikrer en minsteavstand på 1 meter mellom møtedeltakere, og oppslag som informerer om hvor mange som maksimalt kan være til stede – inntil 6 personer samtidig.
 • Ved gjennomføring av fysisk møte skal én møtedeltaker ha ansvar for at anbefalt 1 meter avstand mellom møtedeltakere opprettholdes.
 • Ta også hensyn til eventuelle lokale bestemmelser om smittevern. Kontordrift:
  • Personell som ikke er nødvendig for drift av byggeplassen, skal arbeide via hjemmekontor.
  • Fordel kontorplasser for å unngå nærkontakt. Sørg for 2 meter avstand mellom arbeidsplassene.

2.2.4 Brakke som boligkvarter

Følgende anvisninger skal gis for å redusere faren for smitte blant beboere som bor tett på hverandre i brakkerigg:

 • Ikke besøk hybel til andre beboere.
 • Utfør håndvask hver gang du kommer inn i egen hybel.
 • Tilrettelegg møblering i fellesrom slik at det er enkelt å overholde anbefalt avstand på minst 1 meter.
 • Angi ved oppslag hvor mange som maksimalt kan oppholde seg i fellesrommet.

2.2.5 Karantene

For friske arbeidstakere som må i karantene 10 dager etter innreise til Norge, gjelder myndighetenes retningslinjer for hjemmekarantene. Karantene kan gjennomføres i boligkvarteret. Under visse forutsetninger er det mulig å kombinere slik innreisekarantene med arbeid. I følge FHI kan «boligbrakker» være egnet som oppholdssted under karantene, forutsatt at man har enerom med eget bad, toalett og kjøkken, eventuelt har organisert matlevering. Alternativt kan felles kjøkken brukes når det arrangeres turnus slik at kjøkkenet ikke brukes av flere samtidig. Kontaktflater i fellesareal som toalett, bad og kjøkken må desinfiseres hyppig.

Se egen bransjestandard om dette fra BNL, og vedlegg B til covid-19-forskriften om klassifisering av smittenivået for ulike land som grunnlag for karantene ved innreise til Norge.

Ved nærkontakt med personer som har fått påvist smitte, må det gjennomføres smittekarantene i henhold til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

2.2.6 Bilbruk

Ved persontransport gjelder regelen om å holde minst 1 meter avstand. Hvis 1 meter avstand ikke kan opprettholdes, bruk munnbind eller andre beskyttelsestiltak.

 • Bruk hansker under kjøring og transport.
 • Utfør desinfiserende rengjøring av alle typiske berøringspunkter i bilen, for eksempel ratt, girspak, betjeningshendler, innvendig og utvendig dørhåndtak. Dette skal gjøres minst én gang daglig og mellom hvert sjåførbytte.

2.3 Varsel om smittetilfelle

Kommunehelsetjenesten har ansvar for smittesporing når noen blir bekreftet smittet av koronavirus. Kommunehelsetjenesten må derfor varsles hvis det oppstår smitte på en arbeidsplass. Kommunehelsetjenestens smittesporing skal sørge for at alle nærkontakter blir varslet, og de kan iverksette karantene. Den som har fått påvist smitte, skal isoleres. Arbeidsgiver kan kontakte kommunens smitteverntjeneste direkte for nærmere veiledning hvis en smittesituasjon oppstår.

3 Ledelsens ansvar

3.1 Kvalitetskontroll av smittevernstiltakene

Smitteverntiltakene følges opp under vernerunder på byggeplassen.

3.2 Avvik og korrigerende tiltak

Avvik på smitteverntiltakene håndteres ved oppfølging av protokoll fra vernerunde.

3.3 Forbedring og evaluering

Ledelsen skal gi tilbakemelding til bransjeorganisasjon om behov for endringer i denne spesifikasjonen. Standard Norge har ansvar for revisjon av NHS C19-1.

Les videre og se alle tillegg i PDF-utgave.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende inn dette skjemaet, takker du ja til å motta nyhetsbrev fra SIBE til din epost, og godkjenner våre vilkår.

Language »