Lønnsutbetaling

Lønns- og arbeidsvilkår

Som ansatt i SIBE får du lønn på grunnlag av timelister, som fylles ut av deg og underskrives av oppdragsgiver. De signerte timelistene sendes deretter til oss. Vær nøye med utfyllingen av timelistene, da feil i disse vil medføre feil i lønns- beregningene. Dersom du befinner deg på forskjellige prosjekter innen én periode, enten det er for en ny oppdragsgiver eller samme oppdragsgiver, er det viktig at du skriver én timeliste for hvert prosjekt du jobber på. Timelistene skal innleveres hver uke.

Skattekort/kontonummer

For at vi skal kunne utbetale riktig lønn til deg, må du selv sørge for at du har et gyldig skattekort for gjeldende år. Skattekort hentes elektronisk av oss fra Skatteetatens hjemmesider etter at du har bestilt det. Dersom du ikke har bestilt et gyldig skattekort, vil du bli trukket 50% i skatt.

Lønnslipp

Ved hver lønnsutbetaling vil du få tilsendt en lønnsslipp fra SIBE til din oppgitte e-postadresse. Dersom du ikke mottar din lønnslipp, må du kontrollere med SIBE at vi har fått en gyldig e-postadresse av deg.

Lønn under offentlige høytidsdager (1. og 17. mai)

Du får lønn for offentlige høytidsdager (1. og 17. mai) dersom du er i et oppdrag i minst 30 dager rundt høytidsdagen. Det kreves også at du skulle ha arbeidet den ukedagen som høytidsdagen faller på. I tillegg til dette må du være på jobb til oppdragsgivers siste ordinære arbeidsdag òg første ordinære arbeidsdag etter høytidsdagen. Disse bestemmelsene gjelder ikke dersom disse dagene faller på en frihelg eller en helligdag (de røde dagene i kalenderen). Lønn for andre offentlige høytidsdager er i henhold til kundeavtaler.

Reise, diett og overnatting

I oppdrag hvor det er avtalt kjøregodtgjørelse, skal kjørebok alltid leveres sammen med timelister for gjeldende periode. Kjøregodtgjørelsen følger opp- dragsgivers bestemmelser. Det samme gjelder for eventuell diett og overnatting. Dersom du har utlegg for transport (buss, tog etc.), der hvor dette dekkes av kunden, må du alltid sende oss gyldige kvitteringer for utlegget ditt.
Ved overnatting i brakker eller annen bolig under pendleroppdrag, er det viktig at boligen tas vare på, og leveres i samme stand den var i da du overtok den.

Arbeidstid / overtid

Arbeidstiden er i henhold til arbeidsavtale og oppdragsbekreftelse. Du må alltid følge den arbeidstid og overtid som er avtalt på oppdragsbekreftelsen. Arbeidstiden følger ellers de bestemmelser fastsatt i Arbeidsmiljøloven. Avvik fra oppdragsbekreftelsen skal alltid avtales med arbeidsgiver på forhånd.

Ta kontakt

Generelle henvendelser
Hanne Mycklebye

Bemanningskonsulent
+47 918 73 259
hanne@sibe.no

Julie Fogge

Personalkonsulent
+47 926 96 924
julie@sibe.no

Wenche Hagalia

Daglig leder | Kundeansvarlig | Partner
+47 483 28 432
wenche@sibe.no

Language »