Pioneroppdrag for SIBE Anlegg

Glideforskaling

SIBE Anlegg som er en del av Sikker Bemanning AS sikret seg nylig sin første kontrakt med Aker Solutions. Nå har de mer enn 30 medarbeidere i sving med glideforskaling på Stord, men håper de blir dobbelt så mange om kort tid.

Ny lockdown i Oslo-regionen

Sikker Bemanning

Etter at den britiske virusvarianten ble påvist i Nordre Follo, er det innført nye og strengere tiltak som alle må gjøre seg kjent med.

Smittevern på byggeplass – oppdatering

Smittevern på byggeplass

SIBE tar smittevern på byggeplass på alvor. Byggenæringens Landsforening har nå kommet med oppdaterte anbefalinger for bransjen som alle bør gjøre seg kjent med. Vi gjengir disse her.

Bransjestandard om innreisekarantene og arbeid

Byggeplass

Byggenæringens Landsforening har utarbeidet en bransjestandard om innreisekarantene og arbeid, og refereres i sin helhet i denne artikkelen. SIBE følger som BNL-medlem denne standarden, som er utarbeidet i tråd med norsk smittevernspolitikk.

Unikt prosjekt for Sikker Bemanning

Unikt prosjekt for Sikker bemanning

Agro Anlegg AS er i full gang med å sette opp ganske unike murer på Lørenskog kirkegård. Men de forsto raskt at de måtte leie inn fagarbeidere og tok derfor kontakt med Sikker Bemanning, som de tidligere har samarbeidet med.

SIBE Ekspanderer

Til tross for tøffe tak i denne Korona-tiden, så har vi i SIBE stor tro på markedet og potensialet i tiden som kommer. For å imøtekomme dette, så har vi derfor etablert en ny avdeling som skal jobbe utelukkende mot anlegg og rotasjonsarbeid – SIBE Anlegg.

Har du spørsmål omkring Koronapandemien?

I løpet av forbausende kort tid har hele Norge beveget seg inn i ukjent territorium. Uavhengig normale utfordringer, er vi stort sett vant til at det meste går på skinner – i dag er det annerledes.