Unikt prosjekt for Sikker Bemanning

Unikt prosjekt for Sikker bemanning

Agro Anlegg AS er i full gang med å sette opp ganske unike murer på Lørenskog kirkegård. Men de forsto raskt at de måtte leie inn fagarbeidere og tok derfor kontakt med Sikker Bemanning, som de tidligere har samarbeidet med.

SIBE Ekspanderer

Til tross for tøffe tak i denne Korona-tiden, så har vi i SIBE stor tro på markedet og potensialet i tiden som kommer. For å imøtekomme dette, så har vi derfor etablert en ny avdeling som skal jobbe utelukkende mot anlegg og rotasjonsarbeid – SIBE Anlegg.

Har du spørsmål omkring Koronapandemien?

I løpet av forbausende kort tid har hele Norge beveget seg inn i ukjent territorium. Uavhengig normale utfordringer, er vi stort sett vant til at det meste går på skinner – i dag er det annerledes.

Smittevern på byggeplass

Smittevern på byggeplass

SIBE tar smittevern på byggeplass på alvor. Byggenæringens Landsforening har nå kommet med anbefalinger for bransjen som alle bør gjøre seg kjent med. Vi gjengir disse her.

Nært forhold til kunder og ansatte

SIBE administrasjon

Ikke alle bemanningsbyråer sender ut gratulasjonsmelding til sine medarbeidere når de har fødselsdag. Det gjør Sikker Bemanning (SIBE).

SIBE utvider kurskatalogen

HMS kurs

I januar lanserte SIBE en rekke kurs for bygg og anleggsbransjen, og har allerede fått god respons. SIBE tilbyr nå en rekke kompetansekurs innen helse/HMS og sikkerhet for bygg- og anleggsbransjen, og katalogen vokser.