Kurs i varme arbeider

Pris: kr. 2490 per person*

Inkluderer utstedelse av kompetansebevis.

Christopher Hulme

Kursansvarlig
Christopher Hulme
+47 922 63 971
christopher@sibe.no

Forsikringsbransjen i Norge krever at enhver person som utfører arbeid i varme omgivelser, får et sertifikat som bekrefter at han har fullført opplæring i å jobbe under slike forhold. Sertifikatet er gyldig i 5 år.

Å jobbe i et varmt mikroklima betyr å jobbe med maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Å arbeide i varme omgivelser inkluderer bruk av åpen ild, varmluft, sveising, skjæring og / eller slitasjeutstyr.

Kursinnhold

  • Forskrifter og lovbestemmelser
  • Teori om brann
  • Brann og brannslokkingsapparat
  • Valg av slukkemidler
  • Gjeldende lover, forskrifter og regler
  • Forholdsregler før, under og etter jobb
  • Førstehjelp i tilfelle brannskader

* Kurset kan gjennomføres på norsk, engelsk og polsk. Ved større grupper legger vi til rette for grupperabatt.

Kursforespørsel

Pris: kr. 2490 per person*

Kontakt oss om kurs i varme arbeider

Generelle henvendelser
Christopher Hulme
Christopher Hulme
Language »