SIBE ser etter:

Forskalingssnekkere / form workers søkes!

Ledig stilling

Forskalingssnekkere / form workers søkes!

(Job advertisement will follow in English)

SIBEs oppdragsmengde har økt mye den siste tiden! Vi ser derfor nå etter dyktige faglærte forskalingssnekkere som har god erfaring med både tradisjonell og systemforskaling. Kandidaten må kunne tiltre på kort varsel. Jobben er i Oslo-området.
Krav til kvalifikasjoner:
-Fagbrev i betong. Lang erfaring med forskaling kan kompensere for fagbrev.
-Være sikker og trygg på kunnskaper innen tradisjonell forskaling.
-Være arbeidsvillig og løsningsorientert.
-Kunne lese tekniske tegninger.
-Være opptatt av gode resultater du er stolt over å overlevere.
-Kunne jobbe selvstendig, men også i team.
-Også kunne jobbe med armering.
-Mestre både systemforskaling og tradisjonell forskaling.
-Ønskelig med norsk språk eller veldig godt engelsk.
-Bil og førerkort er en fordel.
-Relevante kurs for bygg og anleggsbransjen er en stor fordel.
-Kunne legge frem referanser og vise til tidligere prosjekter

SIBE tilbyr:
-Varierte oppdrag hos spennende kunder.
-En stilling som vil gi deg rask, faglig og personlig utvikling.
-God oppfølging fra din konsulent i SIBE.
-Et bra arbeidsmiljø hvor vi alle jobber sammen for å få gode resultater.
-Mulighet for deltagelse på ulike kurs som passer ditt yrke.

Er dette deg? Er du interessert i å være en del av SIBE-familien? Send oss en mail med CV og referanser til rekruttering@sibe.no
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet.
—————————————————————————————————————–

FORMWORKERS WANTED!
SIBE now has an increased workload lately! We are now looking for skilled formworkers who have great experience in traditional and systemformwork. The candidate must be able to start work on a short period of time. The job is in the Oslo area.

Qualification Requirements:
-Professional certificate in concrete work/formwork. Long experience in the profession can compensate for certificate.
-Be confident in traditional formwork as well as system formwork and hold great knowledge of the formwork art.
-Be willing to work and solution oriented.
-Able to read technical drawings.
-Be concerned about quality and good results that you are proud to deliver as finished project.
-Able to work independently, but also in smaller and bigger teams.
-Additional experience also from steelfixing, system formwork and concrete work.
-Norwegian language is prefered or really good english.
-Car and driver’s license is an advantage.
-Relevant courses for construction work are an advantage.
-Able to provide references from previous projects.

SIBE offers:
-A position that will give you fast, professional and personal development.
-Close follow-up from your SIBE consultant.
-A good working environment where we all work together to reach good results.
-Possibility to attend different courses that suit your profession.

Is this you? Are you interested in being a member of the SIBE family? Send an email with CV and references to rekruttering@sibe.no

Candidates suited for the job will be contacted.

Del:

Flere stillinger

Tømrer/Snekker

(Advertisement in English will follow after the Norwegian one.) Nå er det mye som rører på seg i SIBE og dermed har vi stadig behov

Se stillingen
Language »