SIBE ser etter:

Grunnarbeidere til prosjekter i Oslo-området!

Ledig stilling

Grunnarbeidere til prosjekter i Oslo-området!

(Job advertisement in English will follow)
SIBE søker nå flere ivrige og staute faglærte grunnarbeidere med gode kommunikasjonskunnskaper, som ikke er redd for å ta i et tak for prosjekter i Oslo/Akershus. Kontakt oss gjerne i dag!

Arbeidsoppgaver:
– Graving av blant annet kabelgrøfter.
– Legging av rør.
– Avretting, bruk av laser
– Sette stolper.
– Bistå maskinførere.
– Drenering.
– Isolering.
– Steinlegging.
– samt andre oppgaver som faller under grunnarbeid.

Personlige egenskaper:
– Gode kommunikasjonsevner. Krav til skandinavisk og/eller veldig god engelsk.
– Ivrig, arbeidsglad og ikke redd for å ta i et tak.
– Flere års erfaring fra grunnarbeid.
– Være opptatt av service og kvalitet.
– Liker teamarbeid og er samarbeidsvillig.
– Trives med å jobbe ute i all slags vær.
– Lojal og ærlig.

Fordel:
– Førerkort og bil er en fordel.
– ADK sertifikat er et stort pluss.
– Relevante kurs som varmearbeider, el-verktøy, Arbeidsvarsling1 o.l er en fordel.

SIBE Tilbyr:
– Variert hverdag i oppdrag hos spennende kunder
– Gode betingelser
– God oppfølging fra din konsulent i SIBE
– Et godt arbeidsmiljø hvor vi alle jobber sammen for å nå gode resultater
– Mulighet for deltakelse på ulike kurs som er relevante for ditt yrke

Er du hardhausen vi ser etter? Send oss din CV med referanser til rekruttering@sibe.no

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet
VI HÅPER Å HØRE FRA DEG
——————————————————————————————-
GROUNDWORKERS!

SIBE is now searching for eager skilled groundworkers with good communication skills, who are not afraid of hard work for projects in Oslo/Akershus. Feel free to contact us today!

Responsibilities:
– Digging of cable trenches.
– Pipe laying.
– Screeding, usage of laser.
– Put up poles.
– Assist the machine operators.
– Drainage.
– Insulation.
– brick/stone laying.
– As well as other tasks that falls under the profession of a ground worker.

Personal characteristics:
– Good communication skills. Requirements for this project is Scandinavian and / or very good English.
– Eager, laborious and not afraid of hard work.
– Several years of experience from ground work.
– Be concerned with service and quality.
– Likes teamwork and is cooperative, but also independent.
– Likes to work out in all types of weather.
– Loyal and honest.

Advantage:
– Driving license/car is an advantage.
– ADK certificate is a big plus.
– Relevant courses such as hot works, power tools, work on roads (1), and/or others are great advantages.

SIBE Offers:
– Varied tasks and work with intriguing clients.
– Good terms.
– Close follow-up from your SIBE consultant.
– A good working environment, where we all work together to achieve good results.
– Possibility of participation in different courses relevant to your profession.

Are you one of the strong powered workers we are looking for? Send us your CV with references to rekruttering@sibe.no
Candidates suited for the job will be contacted.
WE HOPE TO HEAR FROM YOU!

Del:

Flere stillinger

Smittevern på byggeplass

SIBE tar smittevern på byggeplass på alvor. Byggenæringens Landsforening har nå kommet med anbefalinger for bransjen som alle bør gjøre seg kjent med. Vi gjengir disse her.

Se stillingen
Language »