SIBE ser etter:

Tømrer/Snekker

Ledig stilling

Tømrer/Snekker

(Advertisement in English will follow after the Norwegian one.)

Nå er det mye som rører på seg i SIBE og dermed har vi stadig behov for snekkere/tømrere til oppdrag i Østlandsområdet for flere av våre kunder. Er du en selvstendig snekker/tømrer, og stolt av yrket ditt og på jakt etter jobb? Kontakt oss i dag!

Krav til kvalifikasjoner:
-Fagbrev som tømrer. Evt. kan dette kompenseres med 5 års erfaring som tømrer i Norge
-Allsidig i tømrerfaget og stolt av sitt yrke
-Gode språkkunnskaper. Helst skandinavisk eller veldig god engelsk.
-Jobber effektivt både selvstendig og i team.
-Være kvalitetsbevisst og stille høye krav til deg selv
-Høy arbeidsmoral
-Kunne lese tekniske tegninger
-Serviceinnstilt og fokus på kvalitet
-Kunne vise til tidligere prosjekter og legge frem referanser

Det er ønskelig med førerkort B og tilgang til bil.

SIBE kan tilby deg:
-Varierte oppdrag hos spennende kunder
-God oppfølging fra din konsulent i SIBE
-Et bra arbeidsmiljø hvor vi alle jobber sammen for å få gode resultater.
-Mulighet for deltagelse på ulike kurs som passer ditt yrke.
-Gode betingelser.

Er dette deg? Er du interessert i å være en del av SIBE-familien? Registrer din CV i vår CV-base,  ring oss i dag, eller send en mail med CV og referanser til rekruttering@sibe.no
———————————————
ENGLISH

Currently there is alot of movement in SIBE. We are therefore always in great need of carpenters for work assignments in Østlandet-area. Are you an independent carpenter, proud of your profession and seeking new oppertunities? Contact us today!

Qualification requirements:
– Certificate as carpenter, and/or long experience (5 years) as carpenter in Norway.
– Versatile carpenter (allround)
– Good communication skills. Preferably Scandinavian or well English.
– Work efficiently both independent and in teams.
– Be quality conscious and make stricks demands for yourself.
– Good work ethic
– Read techniqual drawings.
– Focus on quality and be service minded.
– Be able to refer to references and previous projects.

Drivers licence B and access to car is an advantage.

SIBE can offer you:
– Varied tasks and exciting challenges
– Close follow-up from your consultant in SIBE.
– A good work environment, where we all work together to get good results.
– Opportunities to attend different courses suited for your profession.
– Good conditions.

Is this describing you? Are you interested in being a part of the SIBE-family? Registrate Your CV in our data-base, call us today, or send an e-mail with your CV and references to rekruttering@sibe.no.

Del:

Flere stillinger

Smittevern på byggeplass

SIBE tar smittevern på byggeplass på alvor. Byggenæringens Landsforening har nå kommet med anbefalinger for bransjen som alle bør gjøre seg kjent med. Vi gjengir disse her.

Se stillingen
Language »