Polityka prywatności – RODO

Polityka prywatności

Od 1 lipca 2018 r. obowiazuja w UE nowe zasady i przepisy dotyczące polityki prywatności ktore zostaną wdrożone rowniez w Norwegii. Nowe zasady i przepisy oznaczają, że wszystkie firmy zarejestrowane w UE będą miały bardziej rygorystyczny obowiązek dotyczacy przetwarzania informacji wrażliwych i danych osobowych, które dla SIBE będą miały zastosowanie w przypadku rejestracji naszych klientów, kandydatów, pracowników i naszych dostawców. Sikker Bemanning AS (SIBE) będzie stosować się do nowych przepisów i postępować zgodnie z nimi, stale oceniając ryzyko i wdrażając procedury określające sposób kontrolowania RODO.

Aby móc świadczyć usługi rekrutacji, SIBE musi rejestrować dane osobowe dotyczące naszych kandydatów i pracowników. Dane osobowe, które są gromadzone i przechowywane, są używane tylko podczas dopasowywania kandydatów do zadań. Żadne dane osobowe nie są przechowywane dluzej niż 5 lat po rezygnacji ze wspolpracy z SIBE.

Kandydaci

SIBE będzie gromadzić tylko te informacje dotyczace kandydatów, które są przeznaczone do wykorzystania podczas znalezienia stałej lub tymczasowej pracy.

  • Żadne dane osobowe nie są przechowywane, jeśli kandydat nie nie wyrazil na to zgody
  • Kandydaci mają prawo wiedzieć, w jaki sposób ich dane są przetwarzane w SIBE
  • Kandydaci mają prawo do usuwania swoich danych osobowych z naszej bazy. SIBE ma obowiązek usunąć wszystkie dane osobowe na żądanie kandydatów
  • SIBE nie udziela informacji dotyczacych danych osobowych osobom trzecim, bez pisemnej zgody kandydata

Pracownicy

SIBE musi przestrzegać nowych zasad i przepisów dotyczących pracowników wewnętrznych. Wszyscy pracownicy otrzymają instrukcje dotyczące sposobu gromadzenia i przechowywania danych osobowych w SIBE. Zostanie to wykonane w nastepujacy sposob:

  • Ustalenie rutynowych procedur dotyczących nieprawidłowości i sposobu ich zgłaszania
  • Kontrola wewnętrzna
  • Umowa o poufności
  • Tylko odpowiedni personel będzie miał dostęp do poufnych informacji

Klienci

SIBE nie będzie przechowywać poufnych informacji o swoich klientach i nie przekaże żadnych informacji stronom trzecim.

Dostawcy

SIBE korzysta z zewnętrznych dostawców usług księgowych i dostarczania oprogramowania. Z naszymi dostawcami będziemy mieli kontrakt na to, w jaki sposób nasi dostawcy beda przechowywac i przetwarzac poufne informacje.

  • SIBE jest zobowiązane do oceny ryzyka dla każdego z naszych dostawców, który przetwarza nasze wrażliwe dane.
Language »