SIBE ser etter:

Dyktige maskinførere søkes!

Ledig stilling

Dyktige maskinførere søkes!

(Job advertisement in English will follow)
For kunder søker vi nå erfarne maskinførere, som også er villige til å ta i et tak utenfor maskinen. Vi trenger maskinførere til flere jobber i Oslo-området og akkurat du kan være den rette kandidaten for oss. Kandidaten må ha gode kommunikasjonsevner og være trygg på utførelse av arbeidet.

Krav til kvalifikasjoner:
– Mer enn 1 års erfaring med maskin.
– Kunne legge frem sertifikater for maskin.
– Kunne lese tekniske tegninger.
– Arbeidsom og løsningsorientert.
– Kunne kommunisere på skandinavisk eller veldig god engelsk.
– Være serviceinnstilt.
– Arbeidsvillig også utenfor maskinen.
– Ståpå-vilje og fokus på kvalitet.
– Evnen til å vise respekt for maskiner og utstyr.
– Kunne vise til tidligere prosjekter.
– Kunne legge frem relevante referanser.
– Relevante kurs er en fordel.
– Førerkort og bil er en fordel.

SIBE tilbyr:
– En stilling som vil gi deg rask, faglig og personlig utvikling.
– Et bra arbeidsmiljø hvor vi alle jobber sammen for å oppnå gode resultater.
– Mulighet for deltakelse på ulike kurs som passer ditt yrke.
– Gode betingelser.

Er dette jobben for deg?
Send CV med referanser til e-post: wenche@sibe.no og hege@sibe.no,
eller ring +47 48328432og +47 400 16 548
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet.
——————————————————————————————————
MACHINE OPERATORS FOR WORK BOTH INSIDE AND OUTSIDE OF THE MACHINE

For our clients, we are now looking for experienced machine operators, also willing to work both inside and outside of the machine. The job is set to start right after Easter in Oslo. The candidate must have good communication skills and be confident in the performance of the work.

Qualification Requirements:
– More than 1 years of machine operator experience.
– Could provide certificates for machine.
– Could read technical drawings.
– Willing to work and be solution oriented.
– Could communicate in Scandinavian and/or very good English.
– Be service-oriented.
– Willing to work also outside of the machine.
– Open-minded and focus on quality.
– The ability to show respect for machinery and equipment.
– Able to show us previous projects.
– Able to provide relevant references.
– Relevant courses are an advantage.
– Driving license and car are an advantage.

SIBE offers:
– A position that will give you fast, professional and personal development.
– A good working environment where we all work together to achieve good results.
– Possibility of participation in different courses that suit your profession.
– Good terms.

Is this the job for you?
Send CV with references to e-mail: wenche@sibe.no and hege@sibe.no,
or call +47 48328432 and +47 400 16 548
Candidates suited for the job will be contacted.

Del:

Flere stillinger

SIBE skreddersyr rekrutteringen til din bedrift

Med et økende behov for arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen er det viktig å sikre kvalifisert personell med riktig kompetanse på byggeplassen. Det gjør SIBE. – For oss er det viktigste å være en god samarbeidspartner for våre kunder og alle våre ansatte som er ute på oppdrag, forteller daglig leder i Sikker Bemanning (SIBE), Tommy Harland.

Se stillingen
Language »