SIBE ser etter:

Forskalingssnekker/Jernbinder (Generell søknad)

Ledig stilling

Forskalingssnekker/Jernbinder (Generell søknad)

(Job advertisement will follow in English)

SIBEs oppdragsmengde har økt mye den siste tiden! Et av våre hovedområder er betongarbeid (forskaling og armering). Vi søker derfor alltid etter dyktige fagarbeidere i kombifaget forskaling/armering til prosjekter i Oslo-området og rotasjonsprosjekter. Vi er også interesserte i søknader fra allerede sammensatte lag og BAS-erfarne arbeidere. (Rotasjon 3 uker på, 1 uke fri).

Krav til kvalifikasjoner:
-Fagbrev i betong eller minimum 5 års erfaring med forskaling/armering som kan kompensere for fagbrev.
-Være sikker og trygg på kunnskaper innen armering og forskaling.
-Fleksibel og klar for rotasjonsprosjekt på kort tid.
-Være arbeidsvillig og løsningsorientert.
-Kunne lese tekniske tegninger på både forskaling og armering.
-Være opptatt av gode resultater som du er stolt over å overlevere.
-Kunne jobbe selvstendig, men også i mindre og større team.
-Mestre både systemforskaling og tradisjonell forskaling.
-Bil og førerkort er en fordel.
-Relevante kurs for bygg og anleggsbransjen er en stor fordel.
-Kunne legge frem referanser og vise til tidligere prosjekter

SIBE tilbyr:
-En stilling som vil gi deg rask, faglig og personlig utvikling.
-Tett oppfølging fra din konsulent i SIBE.
-Et bra arbeidsmiljø hvor vi alle jobber sammen for å få gode resultater.
-Mulighet for deltagelse på ulike kurs som passer ditt yrke.
– Jobben dekker reise i Norge, bolig under arbeids og gratis måltider.

Er dette deg? Er du interessert i å være en del av SIBE-familien? Registrer din CV i vår CV-base, ring oss i dag på +47 918 73 259 , eller send en mail med CV og referanser til hanne@sibe.no.
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet.
———————————————————————————————–

SIBE has an increased workload lately! Therefore wee are always looking for skilled professionals in the combination profession of formwork / steelfixing, for  projects in Oslo-area and rotation projects. We are also interested in applications from already composed teams and BAS-experienced workers.

Qualification Requirements:
-Professional certificate in concrete work/steelfixing/formwork, or a minimum of 5 years experience in the profession.
-Good communication skills (Scandinavian and/or well English).
– Be confident in the field of reinforcements/steelfixing and formwork.
-Be flexible and ready for rotation project in a short period of time.
– Be willing to work and solution oriented.
-Able to read technical drawings on both formwork and iron.
-Be concerned about quality and good results, that you are proud to deliver.
-Able to work independently, but also in smaller and larger teams.
-Master both system and traditional formwork.
-Car and driver’s license is an advantage.
-Relevant courses for the construction and construction industry are a big advantage.
-Able to provide references and refer to previous projects.

SIBE offers:
-A position that will give you fast, professional and personal development.
-Close follow-up from your SIBE consultant.
-A good working environment where we all work together to reach good results.
-Possibility to attend different courses that suit your profession.
– Acommodation while working, food and travel in Norway is covered by the company on this job.

Is this you? Are you interested in being a member of the SIBE family? Registrate in Our data-base, call us today at +47 918 73 259 , or send an email with CV and references to hanne@sibe.no.

Applicants suited for the position will be contacted.

Del:

Flere stillinger

SIBE skreddersyr rekrutteringen til din bedrift

Med et økende behov for arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen er det viktig å sikre kvalifisert personell med riktig kompetanse på byggeplassen. Det gjør SIBE. – For oss er det viktigste å være en god samarbeidspartner for våre kunder og alle våre ansatte som er ute på oppdrag, forteller daglig leder i Sikker Bemanning (SIBE), Tommy Harland.

Se stillingen
Language »