SIBE ser etter:

Tømrere!

Ledig stilling

Tømrere!

(Advertisement in English will follow after the Norwegian one.)

Nå er det mye som rører på seg i SIBE og dermed har vi stort behov for tømrere til oppdrag i Oslo-området for flere av våre kunder. Er du selvstendig på tømrerarbeid og stolt av yrket ditt? På jakt etter jobb? Kontakt oss i dag!

Krav til kvalifikasjoner:
Fagbrev som tømrer. Evt. kan dette kompenseres med 5 års erfaring som tømrer i Norge
Allsidig i tømrerfaget og stolt av sitt yrke
Gode språkkunnskaper. Helst skandinavisk eller veldig god engelsk.
Jobber effektivt både selvstendig og i team.
Være kvalitetsbevisst og stille høye krav til deg selv
Høy arbeidsmoral
Kunne lese tekniske tegninger
Serviceinstilt og fokus på kvalitet
Kunne vise til tidligere prosjekter og legge frem referanser

SIBE kan tilby deg:
Varierte oppdrag hos spennende kunder
God oppfølging fra din konsulent i SIBE
Et bra arbeidsmiljø hvor vi alle jobber sammen for å få gode resultater.
Mulighet for deltagelse på ulike kurs som passer ditt yrke.
Gode betingelser.

Er dette deg? Er du interessert i å være en del av SIBE-familien? Ring oss i dag, eller send en mail med CV og referanser til wenche@sibe.no og hanne@sibe.no

———————————————
ENGLISH
Currently there is alot of movement in SIBE. We are therefor in great need of carpenters for work assignments in Oslo-area. Are you an independent carpenter, proud of your profession and seeking new oppertunities? Contact us today!

Qualification requirements:
– Certificate as carpenter, and/or long experience (5 years) as carpenter in Norway.
– Versatile carpenter (allround)
– Good communication skills. Preferably Scandinavian or well English.
– Work efficiently both independent and in teams.
– Be quality conscious and make stricks demands for yourself.
– Good work ethic
– Read techniqual drawings.
– Focus on quality and be service minded.
– Be able to refer to references and previous projects.

SIBE can offer you:
– Varied tasks and exciting challenges
– Close follow-up from your consultant in SIBE.
– A good work environment, where we all work together to get good results.
– Opportunities to attend different courses suited for your profession.
– Good conditions.

Is this you? Are you interested in being a part of the SIBE-family? Call us today, or send an e-mail with your CV and references to wenche@sibe.no and hanne@sibe.no.

We hope to hear from you!

Del:

Flere stillinger

SIBE skreddersyr rekrutteringen til din bedrift

Med et økende behov for arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen er det viktig å sikre kvalifisert personell med riktig kompetanse på byggeplassen. Det gjør SIBE. – For oss er det viktigste å være en god samarbeidspartner for våre kunder og alle våre ansatte som er ute på oppdrag, forteller daglig leder i Sikker Bemanning (SIBE), Tommy Harland.

Se stillingen
Language »